i Hamnavika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 118)

Matrikkel
Mnr. 7
1886/90: gnr. 16, Havnevik