på Berg, Veøy

Sivil tilhørighet
1769: Fanne tinglag
Senere Rødven tinglag
Fra 1.1.1838: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 120