på Hoemsneset, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 111, Hoeimsnæs. Skyld: 1 daler 4 ort 14 skilling
1950: gnr. 28, Hoemsneset