på Hangholmen, Veøy prestegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: holme under gnr. 122, bnr. 1

Skrivemåter
Hangholmen (godkjent av kartverket 1970)
     Hæng-Holmen (1757, Romsdal tingbok 1749–57, s. 544)