på Fremstengan, Engan, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 101, bnr. 2)

Matrikkel
1890: gnr. 10, Engan, bnr. 2, Engan. Skyld: 3 mark 83 øre (overstrøket og endret)