på Nedre, Staurset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 32, Staurset, bnr. 1, Staurset. Skyld: 5 mark 47 øre
Fra 1964: gnr. 148, bnr. 1