i Nystauå, Berill, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 100, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Berill, bnr. 1, Berill. Skyld: 3 mark 12 øre (overstrøket og endret)