på Ytre Ottestad, Ottestad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 181, bnr. 5)

Matrikkel
1950: gnr. 65, Ottestad, bnr. 5, Ottestad. Skyld: 5 mark 19 øre