på Berill, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 100)

Matrikkel
1890: gnr. 9, Berill («Alm. skr. Berild»)