i Bjørnsund, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune (s.d.)
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
Gnr. 1 (nørdre) og 2 (søre)

Fiskevær og øygruppe