på Sandan, Øverås, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 56, Øverås, bnr. 6, Sanden. Skyld: 27 øre

Skrivemåter
Sandan (godkjent av kartverket 1969, anbefalt form)
Sanden (godkjent av kartverket 1971)