på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 98, bnr. 4
Fra 2020: gnr. 298, bnr. 4

Kalt Pe-Olagarden, trolig etter Ola Persson (s.d.), som bygslet i 1749