på Furneset, Vestnesgarden, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 51, Vestnes, bnr. 14, Furnes