på Stein, Averøy

Gård på Averøya

Sivil tilhørighet
1838 og 1890 i Kvernes kommune
Fra 1.1.1897 i Kornstad kommune
Fra 1.1.1964 i Averøy kommune (gnr. 136)

Geistlig tilhørighet
1838 og 1886 i Kornstad sogn i Kvernes prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 75, Stene (Stein). Skyld: 12 daler 2 ort 4 skilling
1890: gnr. 136, Stein. «Alm. skr. Stene»
1950: gnr. 136, Stein