i Kalvhagteigen, Ødegård, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1 (Herned)

Ifølge tradisjon fikk den navn etter Lars Persson (s.d.), som skal ha vært fra en husmannsplass som ble kalt Kalvhagen