på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 42, Herje ytre, bnr. 1, Herje ytre. Skyld: 1 mark 36 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 158, bnr. 1