på Vågstranda, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Geistlig tilhørighet
Sogn, opprettet 1868
1.2.1970 overført til Grytten prestegjeld

Bygd