på Vågseterneset, Vågseter, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser