i Brekka, Meland, Vistdal

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 48, Meland, bnr. 1, Brekken (kun ett bruk). Skyld: 3 mark 50 øre
Fra 1964: gnr. 107
Fra 2020: gnr. 307