på Vikåsen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 81, Vikaasen
Fra 1964: gnr. 197

På Vågstranda