p Veya, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

y i sj