på Vestadstranda, Vestad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert(e) plass(er)
1890: gnr. 3, Vestad med Opsal, bnr. 7, Vestadstranden. Skyld: 68 øre. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=58
Fra 1964: under gnr. 105

Skrivemåter
Vestadstranda (godkjent av kartverket 1990, anbefalt form)
Vestastranda (godkjent av kartverket 1970)