i Hjelvika, Veøy

Sivil tilhørighet
1719, 1724: Voll tinglag (1719 også nevnt i Vestnes tinglag, se Romsdal skifteprotokoll 1718–30, fol. 106 b)
1950: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1724: mnr. 424, Jelvig
1736: mnr. 425: Gielwiig
1950: gnr. 85, Hjelvik
Fra 1964: gnr. 201

På Vågstranda