i Andenes

Sivil tilhørighet
Utskilt fra Dverberg som egen kommune 1.1.1924
Fra 1.1.1964: Andøy kommune

Geistlig tilhørighet
Eget prestegjeld fra midten av 1700-tallet til 1808, og igjen fra resolusjon av 20.1.1967

utenfor Andenes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Andøy kommune