i Ytstelia, Gjellstein, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 77, Gjelstein, bnr. 9, Gjelsteinli. Skyld: 1 mark 16 øre