på Hellerabben, Helle, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass sør for bnr. 6, Elvetun