i Leirvågen, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 55, Leirvåg

Skrivemåter
Leirvågen (vedtatt av kartverket 7.7.1995)
Lervåg (avslått av kartverket 7.7.1995)