på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy

Sivil tilhørighet
(se under Grebbestad)
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 17, Grepestad, lnr. 4, Grepestad. Skyld: 2 pund 12 merker (gammel), 2 daler 4 ort 3 skilling (ny). https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093652
1890: gnr. 26, Grebbestad, bnr. 1, Grebbestad
1950: gnr. 26, Grebbestad, bnr. 1, Grebbestad
Fra 1964: gnr. 128, bnr. 1