på Teigen, Grebbestad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1902 utskilt fra bnr. 1
1950: gnr. 26, Grebbestad, bnr. 3, Teigan. Skyld: 43 øre
Fra 1964: gnr. 128, bnr. 3