på Plassen, Kjellneset, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1900 utskilt som bnr. 3, Sletten. Skyld: 35 øre
1950: gnr. 58, Kjellnes, bnr. 3, Sletten. Skyld: 35 øre