på bnr. 1, Frøyset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Frøiset, bnr. 1, Frøiset. Skyld: 5 mark 8 øre
Fra 1964: gnr. 165, bnr. 1