på bnr. 6, Fiksdalen, Vestnes

Gnr. 72

Kalt Andersgarden fra 1754