i Kjellneset, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 58, Kjellnes

Skrivemåter
Kjellneset (godkjent av kartverket 1.7.1991, anbefalt form)
Kjeldneset (godkjent av kartverket 1.7.1991)