i Saltkjelsvika, Gjermundnes, Vestnes

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 35

Skrivemåter
Saltkjelsvika (godkjent av kartverket 1.7.1991, anbefalt form)
Saltervika (godkjent av kartverket 1.7.1991)