på Leikarnes, Gjermundnes, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1840: mnr. 1, Germundsnæs (Geirmundsnæs), lnr. 4, Legernæs. Skyld: 1 daler 21 skilling
Senere under gnr. 35