ved Gjermundnessjøen, Gjermundnes, Vestnes

Matrikkel
Umatrikulert(e) plass(er)