i Nedregarden, Synes, Vigra

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Giske kommune