i Gjerdet, Gjermundnes, Vestnes

Plass under gnr. 35