på Stranda, Gjerde, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 64, Gjerde, bnr. 2, Gjerde

Fra 1657 også kalt Nedre Gjerde