på Bremsnes kirkegård, Averøy

Sivil tilhørighet
Før 1964: Bremsnes kommune (s.d.)