på Osen, Gjellstein, Vestnes

Matrikkel
Umatrikulert plass under Nerigarden