i Vey kirke

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (se Vey gamle kirke)

P Veya

Vey (gamle) kirke i 2003 (foto: Dag Bertelsen, Wikimedia Commons)
Vey (gamle) kirke i 2012 (foto: Romsdalsmuseet, Facebook)