i Ytterlia, Ytre Lange, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 57, Lange Ytre, bnr. 8, Perlien. Skyld: 2 mark 33 øre
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 8
Fra 2020: gnr. 316, bnr. 8

Også kalt Perlia, trolig etter bruker fra 1730-årene