på Ner-Sandnes, Ytre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 162, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 46, Sandnes ytre, bnr. 1, Sandnes ytre. Skyld: 3 mark 45 øre