Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 162, bnr. 4)

Matrikkel
1950: gnr. 46, Sandnes ytre, bnr. 4, Sandnes ytre. Skyld: 3 mark 1 øre