på Sveggøya, Bremsnes, Averøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
Under gnr. 52, Bremsnes

Skrivemåter
Sveggøya (vedtatt av kartverket 8.10.1992)
Sveggøy (avslått av kartverket 8.10.1992)

Øy i sjø