i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy

Delt mellom andre bruk i 1809