på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Mittet ytre, bnr. 7, Mittet ytre. Skyld: 3 mark 78 øre
Fra 1964: gnr. 150, bnr. 7

Kalt Jakobsgarden etter brukere på 1700-tallet