på Toranger, Austevoll

Sivil tilhørighet
Før 1886: Sund kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1910: Sund prestegjeld, Austevoll sogn

Matrikkel
1950: gnr. 34, Taranger. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=12&hid=319&gnr=34