på bnr. 1, Indre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 47, Sandnes indre, bnr. 1, Sandnes indre. Skyld: 4 mark 86 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 163, bnr. 1