i Nigarden, Orvika, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 105, Orvik, bnr. 1, Orvik. Skyld: 2 mark 35 øre
Fra 2020: gnr. 405, bnr. 1

Også kalt Nerigarden og Ner