på Holmshaug, Holm, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 155, bnr. 8)

Også kalt Nerhaugen
Husmannsplass, utskilt 1894 fra bnr. 7