på Indre Strand, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 89
Fra 2020: gnr. 389

Kalt «på Borga»