på Øvre, Heggenes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 125, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 23, Hegnes, bnr. 2, Hegnes. Skyld: 2 mark 69 øre